keops construct solution

DEZVOLTAREA OPORTUNITĂȚILOR DE OCUPARE PE PIATA MUNCII, CU PRECADERE IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR
VALORIFICAREA ŞI GESTIONAREA RESURSELE FINANCIARE ŞI LOGISTICE DIN CADRUL STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ ÎN DOMENIUL PRIVIND SERVICII DE CONSTRUCTII
REINTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ SI REABILITAREA DIVERSELOR CATEGORII SOCIALE DEZAVANTAJATE
IDENTIFICAREA SI IMPLICAREA POTENŢIALILOR PARTENERI DISPUŞI SĂ CONTRIBUIE LA SPRIJINIREA ASOCIAŢIEI ÎN ATINGEREA SCOPULUI

 


"Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Ce ne propunem

SCOPUL asociației este crearea și dezvoltarea oportunităților de ocupare pe piața muncii, cu precădere în domeniul construcțiilor, a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, promovarea dezvoltării locale prin cetățenia activă precum și cooperarea și solidaritatea socială. Asociația are în vedere de asemenea și identificarea, iniţierea, susţinerea şi implementarea de proiecte şi programe care să contribuie la dezvoltarea durabilă a intreprinderii sociale, în contextul promovării economiei sociale şi a iniţiativelor în domeniul economiei sociale şi comunitare.

Obiective

 • Satisfacerea de nevoi si utilizarea de oportunitati si resurse identificate local (atat in privinta cererii de servicii cat si cererii locurilor de munca)
 • Crearea si dezvoltarea unei intreprinderi sociale in domeniul privind desfăşurarea de activităţi de servicii de contructii si activitati conexe de instruire formare ca si structura activa a economiei sociala.

Obiective Specifice

 • prevenirea fenomenului de marginalizare socială;
 • acordarea de sprijin, îndrumare, informare, consiliere (alta decat cea juridica), asistenta tuturor categoriilor sociale defavorizate aflate în evidenţa asociaţiei;
 • evaluarea nevoii de asistenţă socială a beneficiarilor, familiilor, grupurilor si comunitatilor in care activam;
 • reintegrarea socio-profesională si reabilitarea diverselor categorii sociale dezavantajate (minorităţi, şomeri, bolnavi, persoane cu handicap, persoane care au fost/ sunt in detentie, persoane afectate de diverse boli, etc);
 • înfiinţarea unor societăţi comerciale şi /sau desfăşurarea unor activităţi economice, cu precadere in domeniul constructiilor, inclusiv închirierea de bunuri având caracter accesoriu, daca sunt in stransa legatura cu scopul asociatiei;
 • înființarea de ateliere protejate sau alte unitati specifice economiei sociale;
 • acordarea de asistenţă socială indivizilor, familiilor, grupurilor, comunitatilor care necesită astfel de servicii;
 • identificarea si implicarea potenţialilor parteneri dispuşi să contribuie la sprijinirea asociaţiei în atingerea scopului;
 • iniţierea unor servicii de voluntariat;
 • prestarea de servicii educative, sociale şi medicale în comunităţi înfiinţarea unor centre de servicii specializate (centre de zi, case de tip familial, centre de asistenţă medico-socială la domiciliu, supravegherea copiilor, a bolnavilor psihici, persoanelor vârstnice, centre de informare, consiliere, centre de ingrijire varstici sau bolnavi, centre de formare profesionala, etc.);
 • realizarea de parteneriate, colaborări cu alte organizaţii publice sau private ce desfăşoară activităţi de asistenţă socială; sensibilizarea opiniei publice la problemele sociale ale comunităţii şi implicarea acesteia în găsirea de soluţii şi rezolvarea problemelor semnalate;
 • editarea de publicaţii sau alte materiale informative cu caracter accesoriu la atingerea scopului organizaţiei; furnizarea de servicii de evaluare si selectie de personal.

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Copyright Keops Construct Solution © 2015.Toate drepturile rezervate.